15 October 2016

Special Edition of A French FairyFail


Sandra's the long awaited story is now out. This special edition of 59,000 words Filipino novel tells her adventure to win the love of Léonce, while another man tries to win her.Summary:

Kahit na ilang beses ng masaktan si Sandra dahil hindi humigit sa kaibigang pagturing sa kanya ni Léonce, inakala pa rin niyang ito lamang ang lalaking patuloy na maghahari ng puso niya. Subalit lumabo ang lahat sa pagdating ni Ryder, isang misteryosong Englishman na determinadong makuha ang pagmamahal niya, at ni Dawn, ang panibagong rival niya sa atensyon ni Léonce. To make her used to be peaceful life into a complete mess, she also have a stalker who knows about her dark past.

Get your e-copy now at:
Smashwords | iTunes | Barnes and Noble | Kobo
SHARE:

No comments

Post a Comment

© Jessica's Reader Blog. All rights reserved.
Blogger Designs by pipdig