10 February 2016

Minsan Pa [Book Blitz]~BLURB~

Genre: Romantic Comedy, Drama
Word count: 37,300 words
Natutong mahalin ni Neena si Yuusuke noong teenagers pa lamang sila. Subalit sobra siyang nasaktan sa bigla nitong pagkawala ng walang paalam. Sa paglipas ng mga taon wala siyang naging balita rito maliban sa mga scandal nitong nababasa niya sa mga magazines. But after eleven years, Yuusuke's back as her boss at muling pinalalambot ang puso niyang akala niya ay naging bato na pagdating sa pag-ibig.

~ ~ ~Read Book Excerpt Here!~ ~ ~
the japayuki chronicles
SHARE:

No comments

Post a Comment

© Jessica's Reader Blog. All rights reserved.
Blogger Designs by pipdig