12 December 2013

A Hanky-panky Love

I haven't been in the mood to post anything for a while as I'm still struggling to finish my nanowrimo novel which seemed to have sapped the writing energy out of my brain. So, instead of writing I decided to finish reading the Tagalog romance that has been on my "currently reading" list on Goodreads for a while now.

So here it is! My first post for December before I went to my Christmas books.A Hanky-panky Love by Haze Prado

My rating:  / 

Summary:

“Kailangan mong maintindihan na hindi ako papayag na sabihin mong hindi tayo para sa isa’t isa pagkatapos mo akong hayaang mahalin ka.”

Hindi inakala ni Jamaica na magiging komplikado at sakit ng ulo ang idudulot ng bagong trabaho niya. Simple lang dapat ang buhay niya kung hindi siya napagbintangang iniilusyon niya ang pinakasikat na aktor sa bansa at napagselosan ng nobya nitong equally popular at successful actress na si Shayla Gomez.

Shayla wanted to make her life a living hell, to destroy everything she had para lang masigurong hindi maaagaw ng isang diumano ay tulad niyang pipitsuging writer ang boyfriend nito na nagpakita ng pagkaaliw sa kanya. She wanted her job kaya gagawin niya ang lahat para hindi mawala iyon sa kanya kahit ang katumbas niyon ay ang patuloy na tsismis na nabuo sa pagitan nila ng baguhan at guwapong aktor na si Fyodor. Kailangan niyang palawigin ang interes ng mga tao sa nakikitang namumuong “something” sa pagitan nila.

Ngunit bakit kahit matigas siya sa pangangastigo sa sarili na kailangan lang niyang magtiis na sakyan ang tila pagkaaliw ni Fyodor sa pagkukunwari nila, parang gusto na niyang mag-ilusyon na may gusto ito sa kanya? And yes, kailangan ng romance sa pagitan nila, so kissing was needed and she became a willing participant…

***

My Review:

I bought this book because for some reason I got the impression that Shayla Gomez and Jayzon was based on Selena Gomez and Justin Beiber (probably because of the names.) Anyway, that aside the story quickly intrigue me. I love showbiz stories with bad kontrabida but Jamaica finally got on my nerve around chapter 8. I didn't mind it in the beginning but her I-don't-want-trouble attitude irritates me especially when she behaved as if she doesn't get why Fyodor threatened Shayla. Her self pity all to the way to the end was totally unreasonable too.
SHARE:

No comments

Post a Comment

© Jessica's Reader Blog. All rights reserved.
Blogger Designs by pipdig