13 September 2013

Kailan Kita Pwedeng Mahalin?

Kailan Kita Puwedeng Mahalin? (Precious Hearts Romances, #3026)Kailan Kita Puwedeng Mahalin? by Angel Bautista

My rating: 


Summary:

I would be very much willing to do even the impossible things if it would make you happy."

Maileen never planned to fall in love with Albert Villares. Isang malaking kagagahan ang ma-in love sa kanyang boss--dahil nagtrabaho siya sa kompanyang iyon para sa isang misyon.

At lalo naman hindi niya inasahang iibigin siya ni Albert.

"Puwede ba tayong magpanggap na puwedeng maging tayong dalawa?"

Alam niyang napakarami na niyang ginagawang pagpapanggap para pumayag sa nais nito. Ngunit kabaliwan mang matatawag, mas mahalaga ang mga sandaling kasama niya ang binata... kahit alam niyang panandalian lang ang lahat ng iyon. Dahil sa sandaling matuklasan ni Albert kung sino siya, aanihin niya ang matinding galit at pagkamuhi nito..


My Review:

Ah I wish the one I bought has the cover of like this one. Because if there's one thing I don't like with the one I have it's the cover illustration (no offense no El Parado but I have seen some better than the one I own)

Cover illustration aside. This is the first best favorite Tagalog pocketbook out of more than (literally) a thousands Tagalog romance that I've read. I find nothing to complain in this one. The story is relatable. The settings is nice, the presentation is good, the main characters is great and simply lovable... Maybe Maileen was a bit slow to understand her uncle's nature but that's okay Their problems is very understandable.

Writers sometimes could be a little egoistic and think that "my writing is fine as it is" but after reading this, I'm burning with passion to write something so engaging as this. (For now I'm not sure there yet.)
SHARE:

No comments

Post a Comment

© Jessica's Reader Blog. All rights reserved.
Blogger Designs by pipdig